English Version

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου


Ομιλίες Εαρινού Εξαμήνου 2012

Το σεμινάριο διεξάγεται κάθε Τετάρτη, 16:00-17:00 στην αίθουσα ΘΕΕ 039
(Τσάι και καφές σερβίρονται στις 15:15 στο κυλικείο)

Ημερομηνία
Ομιλητής
Τίτλος
18 Ιανουαρίου

Δεν υπάρχει σεμινάριο
25 Ιανουαρίου
Αναστασία Μπαξεβάνη
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Space-time models for moving surfaces with an application to significant wave height fields


01 Φεβρουαρίου
Νίκος Γεωργίου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η ευστάθεια ως προς τις Χαμιλτονιανές μεταβολές των Η-ελαχιστοειδή Λαγκρασιανών
σε ψευδο ή παρα-Kähler πολλαπλότητες
08 Φεβρουαρίου
Ιωάννης Γάσπαρης
Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τελεστές σε χώρους συνεχών συναρτήσεων.
09 Φεβρουαρίου
16:30-17:30, ΘEE01 037
Αντώνης Τσολομύτης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μαθηματικά και Μουσική.
ABSTRACT: TBA
10 Φεβρουαρίου
16:00-17:00,
ΘΕΕ01 039
Αντώνης Τσολομύτης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τυχαία πολύτοπα σε κυρτά σώματα.
ABSTRACT: Θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα που περιγράφουν τόσο τη «μορφή» ενός τυχαίουπολυτόπου με κορυφές
μέσα σε ένα κυρτό σώμα (συγκρίνοντάς με ντετερμινιστικά κατασκευασμένα σώματα), όσο και ογκομετρικά χαρακτηριστικά
του, όπως όγκος, επιφάνεια, μέσο πλάτος κλπ.
15 Φεβρουαρίου
Christian Ballot
University of Caen
On a Wolstenholme congruence
Like Fermat's little theorem and Wilson's theorem the congruence of Wolstenholme is a classical elementary result dealing with primes. Like Fermat and Wilson's theorem various natural generalizations have appeared in due time. However, another elementary generalization was found recently. It involves Lucas sequences which are a generalization of the Fibonacci numbers. This and more will be the subject of our talk.
22 Φεβρουαρίου
Εύης Ιερονύμου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Εισαγωγή σε Brauer-Manin obstruction.
29 Φεβρουαρίου
Νέλια Χαραλάμπους
Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Αρμονικές τομές σε μη συμπαγείς πολλαπλότητες Riemann
7 Μαρτίου
Αναστάσιος Τόγκας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Ολοκληρώσιμα Συστήματα και απεικονίσεις Young-Baxter.
13 Μαρτίου
16:30-17:30
ΘΕΕ 039
Μιχάλης Μουργόγλου
Universite Paris-Sud 11
Endpoint results for complex elliptic equations.
14 Μαρτίου, 15:00-16:00
Yujiro Kawamata
University of Tokyo
Derived McKay correspondence
Abstract: McKay's observation on the minimal resolutions of du Val singularities is understood as categorical equivalences of derived categories. I will also talk about higher dimensional generalizations.
18 Ιανουαρίου

Δεν υπάρχει σεμινάριο
28 Μαρτίου
Martin Bright
American University of Beirut
An overview of the arithmetic of surfaces
ABSTRACT: A major topic in number theory, studied since ancient times,is the investigation of Diophantine equations - that is, equations to which whole-number solutions are sought. Studying Diophantine equations can often be viewed as the study of integer or rational points on a geometric object, such as a curve or surface. During the twentieth century it became clear that the geometry has a remarkably strong influence on the arithmetic of the equation. For an equation defining a curve, the geometry is relatively simple and its influence on the Diophantine problem well understood. For an equation defining a surface, there is a far wider selection of possibilities for the geometry, and the relationship between the geometry and the arithmetic is less clear and more conjectural. I will exhibit some example of surfaces showing interesting arithmetic features, and describe some approaches to their study.
04 Απριλίου
Βασιλική Χρίστου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Quasi-Likelihood Inference and Prediction for Negative Binomial Time Series Models.
Δευτέρα 23 Απριλίου
16.00-17.00
ΘΕΕ 037
  Ορέστης Γεωργίου
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems
Full Connectivity: Corners, edges and faces
ABSTRACT: "Many complex networks exhibit a percolation transition involving a macroscopic connected component, with universal features largely independent of the microscopic model and the macroscopic domain geometry. In contrast, it turns out that the transition to full connectivity is strongly influenced by the details of the boundary and exhibits an alternative form of universality. The statistical physics approach taken here produces a generalized formula for the probability of fully connectivity. This result is largely model independent and facilitates system design to promote or avoid full connectivity for diverse geometries in arbitrary dimension. I will also discuss applications of this formula to wireless communication networks."
25 Απριλίου
Alexei Skorobogatov
Imperial College London
The Brauer group in arithmetic geometry
ABSTRACT: The interest in the Brauer group of algebraic varieties is motivated by the efforts to describe rational points over number fields using the Brauer-Manin obstruction. I will give an overview of recent finiteness results for the Brauer group, and will give examples when this group can be explicitly computed.
10 Μαίου
16:30-17:30
ΘΕΕ 039
Όμηρος Παπασπηλιόπουλος
University of Pompeu Fabra, Spain.
Nonparametric estimation of diffusions: a differential equations approach
ABSTRACT: We consider estimation of scalar functions that determine the dynamics of diffusion processes. It has been recently shown that nonparametric maximum likelihood estimation is ill-posed in this context. We adopt a probabilistic approach to regularize the problem by the adoption of a prior distribution for the unknown functional. A Gaussian prior measure is chosen in the function space by specifying its precision operator as an appropriate differential operator. We establish that a Bayesian Gaussian conjugate analysis for the drift of one-dimensional non-linear diffusions is feasible using high-frequency data, by expressing the log-likelihood as a quadratic function of the drift, with sufficient statistics given by the local time process and the end points of the observed path. Computationally efficient posterior inference is carried out using a finite element method. We embed this technology in partially observed situations and adopt a data augmentation approach whereby we iteratively generate missing data paths and draws from the unknown functional. Our methodology is applied to estimate the drift of models used in molecular dynamics and financial econometrics using high and low frequency observations. We discuss extensions to other partially observed schemes and connections to other types of nonparametric inference.
11 Μαίου
10:00-11:00
ΘΕΕ 039
Adrian Langer
University of Warsaw.
Nef line bundle over finite fields
ABSTRACT: TBA
23 Μαίου
11:00-12:00
ΘΕΕ 039
Σάββας Παπαπαναγίδης
Queens University, Belfast.
Reflexivity of subspace lattices and tensor products
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, απικοινωνήστε με τον Νίκο Τζιόλα (tziolas@ucy.ac.cy).