Πρόχειρες Σημειώσεις στην Θεωρία των Γραμμικών Μοντέλων

 

 

 

Οι παρακάτω πρόχειρες σημειώσεις στην θεωρία γραμμικών μοντέλων αποτελούν εισαγωγή στην απλή και

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και στην ανάλυση της διακύμανσης κατά ένα ή και περισσότερους παράγοντες.

 

Παλινδρόμηση

 

·       Πρώτη ενότητα

·       Δεύτερη ενότητα

·       Τρίτη ενότητα

·       Τέταρτη ενότητα

·       Πέμπτη ενότητα

·       Έκτη ενότητα

 

 

Ανάλυση της Διακύμανσης  

 

·       Πρώτη ενότητα

·       Δεύτερη ενότητα

·       Τρίτη ενότητα

·       Τέταρτη ενότητα

·       Πέμπτη ενότητα

·       Έκτη ενότητα

·       Έβδομη ενότητα

·       Όγδοη ενότητα

·       Ένατη ενότητα

 

 

Προβολές

 

·       Πρώτη ενότητα

·       Δεύτερη ενότητα

·       Τρίτη ενότητα

·       Τέταρτη ενότητα

·       Πέμπτη ενότητα