Ανεξάρτητη Εργασία
Home
 
A brief Curriculum Vitae
 
Research Interests
 
Recent Publications
 
Undergraduate Courses
    

           

Η εργασία έχει ως θέμα σύγχρονα προβλήματα στην ερευνητική περιοχή "Εφαρμογές των ομάδων μετασχηματισμών Lie στη θεωρία των διαφορικών εξισώσεων". Για παράδειγμα, υπολογισμός και εφαρμογές των συμμετριών Lie, των δυναμικών συμμετριών, των συμμετριών Lie-Backlund, των νόμων διατήρησης για συγκεκριμένες οικογένειες διαφορικών εξισώσεων.
 

Συμμετρίες Lie - Λύσεις ομοιότητας μιας γενικής εξίσωσης θερμότητας (Έλενα Δημητρίου)
 

Αναλλοίωτες συναρτήσεις του Laplace (Γιάννης Χ"Μιχαήλ)