Αλγεβρική Υπολογιστική
Home
 
A brief Curriculum Vitae
 
Research Interests
 
Recent Publications
 
Undergraduate Courses
    

           

Τα πιο κάτω εγχειρίδια έχουν ετοιμαστεί από την Χριστίνα Τσαούση στα πλαίσια του ερυνητικού προγράμματος με τίτλο "ΣΥΓΧΡΟNΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" σε συνεργασία με το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο με κωδικό ΚΥ-ΕΛ/0406/90 έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα των σημειώσεων στα αντίστοιχα μαθήματα.
 

Εισαγωγή στη MAPLE
 

Εισαγωγή στη Γραμμική Αλγεβρα
 

Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι
 

Εισαγωγικά Μαθηματικά ΙΙ
 

Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση