ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 


Οργανωτική δομή του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής


Συμβούλιο του τμήματος

Πρόκειται για το ανώτατο διοικητικό όργανο του τμήματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη του τμήματος, καθώς και από ικανό αριθμό εκπροσώπων των φοιτητών.

Πρόεδρος του τμήματος:

Γεώργιος-Σωκράτης Σμυρλής

E-Mail: smyrlis@ucy.ac.cy


Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών:
Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Ανδρέας Καραγιώργης (Συντονιστής)
Νίκος Τζιόλας

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Τάσος Χριστοφίδης (Συντονιστής)
Ευαγγελία Σαμίου
Γιώργος Κυριαζής

Επιτροπή Επισκεπτών Τμήματος:
Ανδρέας Καραγιώργης
Σταμάτης Κουμάντος
Θεοφάνης Σαπατίνας (Συντονιστής)

Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων:
ΝίκοςΣτυλιανόπουλος
Χρυσόστομος Ελευθερίου

Επιτροπή Ιστοσελίδας:
Νίκος Στυλιανόπουλος (Συντονιστής)
Θεοφάνης Σαπατίνας
Χρυσόστομος Ελευθερίου

Επιτροπή Κτηρίων/Πανεπιστημιούπολης:
Γεώργιος Γεωργίου
Γεώργιος Κυριαζής

Υπεύθυνος βιβλιοθήκης:
Χριστόδουλος Σοφοκλέους

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
Ευαγγελία Σαμίου (Συντονίστρια)
Νίκος Τζιόλας
Εκάστοτε Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Εκδόσεων

Σταμάτης Κουμάντος

Υπεύθυνος Σεμιναρίων:
Κώστας Φωκιανός
Αναπληρωτής: Εκάστοτε Πρόεδρος Τμήματος

Διατελέσαντες πρόεδροι του τμήματος:
Τάσος Χριστοφίδης (1992-1998)
Ανδρέας Καραγιώργης (1998-2000)
Παντελής Δαμιανού (2000-2002)
Eυστάθιος Παπαροδίτης (2002-2004)COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ